Orzamento

Información de contacto

Para comezar, déixanos unha forma de contactar contigo


Que precisas?

Detállanos que necesitas. Se consideras que hai algo que debamos ter en conta, por favor, déixanolo no cadro de observacións.


Tipo de arquivos admitidos: imaxes en jpg ou png e documentos pdf ou txt

Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de consulta e poder elaborar o orzamento e a prestación dos servizos. Non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal, podendo acceder a eles de forma incidental os encargados de manter a web en funcionamento. Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o tratamento segundo as finalidades descritas, ata a cancelación por parte do/da titular dos datos ou a perda de uso relevante.
Informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto.