Contacto

Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de consulta e poder darlle resposta ás súas peticións. Non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal, podendo acceder a eles de forma incidental os encargados de manter a web en funcionamento. Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o tratamento segundo as finalidades descritas, ata a cancelación por parte do/da titular dos datos ou a perda de uso relevante.
Informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto.